niedziela, 9 listopada 2014

Odpowiedzialność cywilna w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji
W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: 
1) zaniechania niedozwolonych działań, 
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań, 
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, 
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych, 
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych, 
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z

Czytaj więcej »

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz