wtorek, 22 września 2015

Jak obniżyć kapitał zakładowy w Spółce z ograniczoną odpowiedzialności ?Obniżenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o.

Zasadą jest, że obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki. Wyjątek od tej zasady stanowi obniżenie kapitału zakładowego przez umorzenie udziałów.

Obniżenie kapitały zakładowego, jako zmiana umowy spółki, dokonywane jest na podstawie uchwały wspólników podejmowanej większością 2/3 głosów przy zachowaniu formy aktu notarialnego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna określać kwotę, o jaką kapitał zakładowy określony w umowie ma być obniżony, oraz określać sposób obniżenia oraz powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Uchwała powinna określać czyje udziały są obniżane i w jakiej liczbie ulegają zlikwidowaniu.

Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania w zakresie podjęcia takiej uchwały.

Czytaj więcej »

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz