środa, 23 września 2015

Kiedy ma miejsce rzeczywiste obniżenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?Rzeczywiste obniżenie kapitału zakładowego ma miejsce, gdy:

1) kapitał zakładowy spółki jest zbyt wysoki w stosunku do zadań gospodarczych spółki. Obniżenie kapitału pozwala więc na dokonanie odpowiednich wypłat wspólnikom, którzy mogą zainwestować go bardziej efektywnie poza spółką;  

2) następuje przesunięcie części kapitału zakładowego na fundusz zapasowy lub rezerwowy, którymi wspólnicy mogą w odróżnieniu od kapitału zakładowego swobodnie dysponować. Stąd taki zabieg określa się w doktrynie jako przejściowe stadium dokonania w jego następstwie wypłat wspólnikom lub przeznaczenie go na cele przewidziane umową lub uchwałą wspólników;


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz