niedziela, 4 października 2015

Kiedy zachodzi nominalne obniżenie kapitału zakładowego?

Nominalne obniżenie kapitału zakładowego zachodzi, gdy:

1) bilans spółki wykazał stratę, a obniżenie ma na celu wyrównanie bilansu, aby mogła nastąpić wypłata z zysku dla wspólników. Gdyby bowiem w tej sytuacji nie nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego, zysk spółki musiałby być przeznaczony na odbudowę kapitału zakładowego, aż do pełnego zrównoważenia bilansu spółki, zgodnie z art. 192 KSH;

2) wartość aportów została oszacowana zbyt wysoko, wobec czego kapitał zakładowy nie został w całości pokryty. Konieczne jest wówczas doprowadzenie jego wysokości do stanu rzeczywistego, tj. zgodnie z realną wartością aportu;

Czytaj więcej »

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz